Projekt UE.

„Wprowadzenie nowych usług szansą skutecznego konkurowania”. 

W ramach projektu Beneficjent dokona zakupu nowoczesnego centrum frezarskiego opartego o możliwość zdalnego nadzoru oraz urządzenia do wykonywania gwintów. Przedmiotowy projekt dotyczy dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa na potrzeby poszerzenia kooperacji i świadczenia usług obróbczych dla różnych gałęzi przemysłu. Beneficjent dokona rozbudowy parku maszynowego w celu większej elastyczności względem zmiennych potrzeb rynku. Działanie takie pozwoli na zachowanie aktualnego zatrudnienia oraz utworzenia dodatkowego jednego stanowiska pracy. Beneficjent poprzez dywersyfikację działań będzie mógł kontynuować aktualną działalność wynikającą z poprzedniego projektu oraz poprzez dywersyfikacje utrzymać stały poziom przychodów i zwiększyć liczbę potencjalnych kontraktów.

Oferta będzie oferowana na rynku regionalnym, krajowym oraz pozwoli pozyskać klientów zagranicznych.

Projekt będzie realizowany w ramach inteligentnych specjalizacji wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji. 

Wartość projektu: 940 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 799 000,00 PLN